I. Warunki ogólne.

 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem agrolkutno.pl, który umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep agrolkutno.pl jest prowadzony przez przedsiębiorcę:

GRZEGORZ BARANIAK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PPH AGROL
DUDKI 5b
99-300 KUTNO
NIP 775-12-59-251
(zwana w dalszej treści Regulaminu PPH AGROL)


3. Adres do korespondencji: 

PPH AGROL
DUDKI 5b
99-300 KUTNO

Tel.24/254-98-50 
Fax.24/254-98-50

E-mail: agrolkutno@op.pl4. Zakup w sklepie internetowym agrolkutno.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień.

 

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia. 

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Dane te są potrzebne dla realizacji złożonego zamówienia. Podane dane mogą również wykorzystane i udostępniane na rzecz podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi związane z dostarczeniem zakupionych produktów np. kurier pocztowy. W przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury VAT, dane będą przetwarzane w celu jej wystawienia.

 

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.PPH AGROL nie gwarantuje stałej dostępności towarów prezentowanych Sklepie internetowym. Informacje o towarach podane na stronie internetowej PPH AGROL stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma PPH AGROL zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma PPH AGROL zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym agrolkutno.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma PPH AGROL wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 

III. Reklamacje i warunki odstąpienia od umowy.

 

14. PPH AGROL odpowiada względem klienta, który jest konsumentem jeżeli zakupiony przez niego towar ma wady fizyczne lub prawne. Postępowanie w zakresie zgłoszonych przez klienta reklamacji prowadzone jest zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Reklamacje składane są na adres wskazany w pkt. 3 Regulaminu.

 

15. Klient, który jest konsumentem jest uprawiony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia, Konsument jest zobowiązany wysłać na adres wskazany w pkt. 3 Regulaminu, oświadczenie o odstąpieniu. Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

16. Regulamin nie wyłącza ani nie ograniczają odpowiedzialności PPH AGROL wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

IV. Dane osobowe.

 

17. PPH AGROL jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

18. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów wskazanych w rozdziale II Regulaminu.

 

19. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu dostawy, będą wykorzystywane przez PPH AGROL, w celu realizacji składanych Zamówień i mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, którym powierzono dostawę towarów.

 

 .